Gisteren heeft de raad voor de Rechtspraak bekend gemaakt dat ook na 6 april as de rechtbank en gerechtshoven dicht blijven. De lijst van urgente zaken zal wel worden uitgebreid maar ook voor deze zaken geldt dat er geen fysieke zittingen zullen worden gehouden.

Tot wanneer de huidige situatie in de rechtspraak duurt, is volgens de raad nog niet bekend. Dat hangt mede af van nieuwe maatregelen van het kabinet in het kader van de coronacrisis.
Betekent dit nu dat ik nu helemaal niets voor u kan betekenen? Nee, integendeel juist in deze tijden is de bijstand van een goede advocaat meer dan ooit van belang! Advocaten horen immers als eerste te proberen om de gevolgen van een echtscheiding c.q. conflicten in een erfkwestie in onderling overleg te regelen. Het merendeel van mijn zaken wordt dan ook zonder zitting bij de rechtbank geregeld. En laten dat nu net de soort procedures zijn die wel gewoon worden voortgezet!
Ook de mediationpraktijk loopt door. Zij het dat er in plaats van een overleg op kantoor gesprekken worden gehouden middels videoconferenties.
Mocht het onderling overleg dan wel de mediation niet slagen dan kan ik u helpen om de zaak goed voor te bereiden en in de steigers te zetten. Zodra er weer zittingen worden gehouden dan kunnen we er samen vol voor gaan!