In januari 2021 heeft het expertteam Ouderverstoting een eindrapport uitgebracht. Het expertteam is ingesteld om de positie van ouders en kinderen in situaties van ouderverstoting te verbeteren. De meeste kans om ouderverstoting te voorkomen c.q. tegen te gaan is om in een vroeg stadium op te treden. In komende bijdragen deel ik u enkele signalen waardoor u ouderverstoting snel kunt herkennen.

Enkele vervreemdingmethoden die worden gebruikt om een kind van zijn ouder te vervreemden:

  1. Alleen negatieve informatie over de andere ouder delen met het kind en de sociale omgeving van het kind;
  2. Continu contact zoeken door de ouder wanneer het kind bij de andere ouder verblijft;
  3. Smoesjes verzinnen om de omgangsregeling niet na te komen en het contact tussen het kind en de andere ouder beperken;
  4. Het creëren van een conflict tussen het kind en de andere ouder;
  5. Delen met het kind van informatie over de partnerrelatie waar het niets mee te maken heeft;
  6. In superlatieven praten richting het kind, dus alles is zwart/wit. Een voorbeeld: het kind heeft met hem/haar een super sterke band, maar met de andere is er geen enkele band en ook nooit geweest;
  7. Het kind zelf laten bepalen wanneer het naar de andere ouder mag;
  8. Het kind te dwingen om te kiezen en loyaliteit voor één ouder te uiten. Een voorbeeld: Als je 12 jaar bent mag je kiezen.
  9. Na het contact tussen het kind en de ouder boos of verdrietig reageren jegens het kind;
  10. Kwaadspreken over de familie en vrienden van de andere ouder en het contact tussen het kind en hen verbieden.

Helaas zijn dit maar enkele voorbeelden. Mocht u meer willen weten over ouderverstoting dan kunt u contact opnemen met mij.