Voorlopige voorzieningen ex art. 223 Rv tijdens echtscheiding.

Veroordeling van de vrouw in de werkelijke proceskosten van de man, evenals in de nakosten.

In verband met het vervallen van het “”eigen beursje” kan de rechtbank zich, gezien het feitenverloop en de rol die de advocaat daarin heeft gespeeld, voorstellen dat de advocaat van de vrouw deze kosten voor zijn rekening neemt.