Nieuws2019-03-21T16:44:36+01:00

NIEUWS

Gevolgen van het Coronavirus voor de rechtspraak

26 apr 2021|Nieuws|

De coronacrisis is in 2020 van grote invloed geweest op de gang naar de rechter en de processen binnen de Rechtspraak. Ruim driekwart (76 procent) van de afgehandelde zaken waren civielrechtelijke handelsgeschillen en familiezaken (rechtbank, hof en kanton). In bijgaande afbeelding is de tijdlijn te zien wat de gevolgen van het Coronavirus zijn voor de rechtspraak.

Deelgeschillenrechter in familiezaken

19 mrt 2021|Nieuws|

Laagdrempelig en snel een deel van een geschil oplossen in het begin van een (echt)scheiding. Dat kan bij de rechtbank Gelderland. Daar is het project de Deelgeschillenrechter in Familiezaken van start gegaan. De kern van deze nieuwe procedure is dat 1 relatief eenvoudig deelgeschil - wat in de weg staat van het bereiken van een totaalregeling - versneld aan de deelgeschillenrechter kan worden voorgelegd. De procedure is voor partijen in de beginfase van een scheiding. Een voorwaarde is dat de [...]

Uniform Hulpaanbod (UHA)

18 mrt 2021|Nieuws|

De rechtbank Midden – Nederland is gestart met een pilot uniforme hulpaanbod (UHA) voor familiezaken, zoals complexe conflictscheidingen of omgangskwesties. Daarbij kan de rechter het gezin of gezinsleden op zitting verwijzen naar het zorgloket. De bedoeling van deze pilot is ervoor te zorgen dat de ouders en kinderen de beste zorg krijgen met een zo kort mogelijke wachttijd. Wij hopen dat deze nieuwe aanpak een succes zal zijn. Voor meer informatie, klik hier.  

Niet-wijzigingsbeding partneralimentatie en coronacrisis

15 mrt 2021|Nieuws|

Partijen zijn een partneralimentatie met een niet-wijzigingsbeding overeengekomen. De man is als ondernemer werkzaam in de reisbranche en stelt dat hij door de gevolgen van de coronacrisis niet langer aan het niet-wijzigingsbeding mag worden gehouden. Niet in geschil is dat partijen bij het aangaan van het niet-wijzigingsbeding geen rekening hebben gehouden met zoiets ingrijpends voor de reisbranche als de coronacrisis. De coronacrisis kan dan ook zo’n ingrijpende wijziging zijn dat u niet langer aan het niet wijzigingsbeding kunt worden gehouden!

Nodeloos procederen wordt in het familierecht steeds vaker afgestraft

12 mrt 2021|Nieuws|

Voorlopige voorzieningen ex art. 223 Rv tijdens echtscheiding. Veroordeling van de vrouw in de werkelijke proceskosten van de man, evenals in de nakosten. In verband met het vervallen van het “”eigen beursje” kan de rechtbank zich, gezien het feitenverloop en de rol die de advocaat daarin heeft gespeeld, voorstellen dat de advocaat van de vrouw deze kosten voor zijn rekening neemt.

Neem contact met ons op
Go to Top