MEDIATION

MEDIATION IN  CORONA-TIJDEN (VOOR €3.000,- INCLUSIEF BTW)

Of mediation op afstand kan, of niet, is iets waarover verschillend wordt gedacht. Wij vinden het belangrijk om te onderstrepen dat de vFAS meent dat een online mediation een reële optie is. Dat is niet een nieuw standpunt! Hoewel in de ideale situatie mediation plaatsvindt aan tafel – met alle partijen aanwezig – en dit ook het uitgangspunt voor ons is en blijft – kon in het verleden ook al zo zijn dat vanuit praktische redenen werd gekozen voor mediation op afstand.

Advocatenkantoor Lieberwerth

Utrechtseweg 154
3818 ES Amersfoort

033 445 13 20
033 463 29 45
info@advocatenkantoorlieberwerth.nl

Neem contact op

MEDIATION VOOR €3.000,- INCLUSIEF BTW

Denkt u dat een advocaat als mediator duur is?

Veel cliënten denken bij een mediation niet aan een advocaat-mediator. Men denkt bij het inschakelen van een advocaat ten onrechte aan een vechtscheiding of procedures. Juist een advocaat-mediator is bij uitstek geschikt om geschillen te beslechten en te bemiddelen. Advocaten zijn verplicht om bij iedere zaak te onderzoeken of een minnelijke regeling haalbaar is. Een advocaat is dan ook bij uitstek geschikt om te bemiddelen daar zij dagelijks niets anders doen! Daarbij komt dat u bij een advocaat-mediator er in ieder geval zeker van bent dat de afspraken juridisch correct worden vastgelegd en wordt de gerechtelijke procedure eveneens door de mediator gedaan.

Men denkt ook ten onrechte vaak dat een advocaat-mediator veel duurder is dan een ‘gewone’ mediator. Voor een echtscheidingsbemiddeling hanteer ik een vast tarief van €3.000,- inclusief BTW.

Voor meer informatie en de voorwaarden voor het vaste tarief kunt u mij altijd bellen.

Als mediator begeleid ik u bij het maken van afspraken over de gevolgen van uw echtscheiding of verbreking samenleving. Tijdens de gesprekken komen alle zaken, die geregeld moeten worden aan de orde. Ik neem daarbij geen afwachtende houding aan, maar geef u uitleg over uw rechten en plichten en schets de mogelijke oplossingen. Wanneer de afspraken vastliggen is de echtscheiding een administratief proces bij de rechtbank. U hoeft daar dus niet naar toe en wordt volledig door mij ontzorgd.

Advocatenkantoor Lieberwerth

Utrechtseweg 154
3818 ES Amersfoort

033 445 13 20
033 463 29 45
info@advocatenkantoorlieberwerth.nl

Neem contact op
Neem contact met ons op