De coronacrisis is in 2020 van grote invloed geweest op de gang naar de rechter en de processen binnen de Rechtspraak.

Ruim driekwart (76 procent) van de afgehandelde zaken waren civielrechtelijke handelsgeschillen en familiezaken (rechtbank, hof en kanton).

In bijgaande afbeelding is de tijdlijn te zien wat de gevolgen van het Coronavirus zijn voor de rechtspraak.