De kop is er af. Na veel voorbereidingen, gaat het project Digitale Toegang Civiel en Bestuur een volgende fase in. Doel van het project is te zorgen dat binnen genoemde rechtsgebieden procespartijen en -vertegenwoordigers zoveel mogelijk digitaal zaken kunnen indienen bij en digitaal stukken kunnen uitwisselen met de Rechtspraak.

De eerste pilot zal al in maart zijn.

Het digitaal indienen van zaken en het digitaal uitwisselen van stukken is vooralsnog vrijwillig, maar wordt voor juridische professionals op enig moment verplicht. Burgers kunnen altijd op papier blijven procederen.

Een zeer omvangrijke operatie met als kernwoorden een stapsgewijze, zorgvuldige en beheerste invoering.